VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
Địa chỉ: Số 49 D5B Biệt thự Vườn Đào, ngõ 679 Lạc Long Quân, Quân Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: +84 4 37585067/203      Fax: + 84 4 37585066
Email: contact@inrad.vn      Website: www.inrad.vn