TỔNG QUAN

VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

- Trụ sở làm việc của Viện: Nhà E, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Ngõ 36 đường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội

- Điện thoại: 04 37585067 | Fax: 04 37585066
- Email: contact@inrad.vn

- Website: http://www.inrad.vnI. Cơ cấu tổ chức và nhân sự Viện Nghiên cứu và Phát triển:

1. Cơ cấu tổ chức:

1.1. Lãnh đạo Viện:

         - Viện trưởng: TS. Trịnh Ngọc Huy

         - Phó Viện trưởng: TS. Trần Thị Thu Hằng

1.2. Các phòng thuộc Viện:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp

- Phòng Tài chính - Quản trị

- Phòng Nghiên cứu Phát triển và Đào tạo.

- Phòng Nghiên cứu tổ chức và nhân sự trong lĩnh vực công.

- Phòng Nghiên cứu Chính sách và Công vụ.

II. Danh sách cán bộ, viên chức Viện Nghiên cứu và Phát triển

 

 

III. Giới thiệu về Viện Nghiên cứu và Phát triển

         Viện Nghiên cứu và Phát triển trực thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 593/QĐ-BNV ngày 04/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Quyết định này đã quy định rõ vị trí và chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Viện. Cụ thể:

1. Vị trí và chức năng

1.1. Viện Nghiên cứu và Phát triển là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội có chức năng nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và triển khai kết quả nghiên cứu về khoa học giáo dục phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; nghiên cứu, ứng dụng, tư vấn khoa học và hợp tác trong nước, quốc tế về lĩnh vực Nội vụ phục vụ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Bộ Nội vụ và các địa phương; biên soạn tài liệu, thông tin khoa học nội vụ phục vụ đào tạo; bồi dưỡng giảng viên, đào tạo đại học và sau đại học.

Tên giao dịch quốc tế: Institute for Research and Development on Home Affairs

Tên viết tắt bằng tiếng Anh: INRAD

Trụ sở của Viện nghiên cứu và Phát triển đặt tại thành phố Hà Nội.

1.2. Viện Nghiên cứu và Phát triển là đơn vị dự toán cấp 2 trực thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Xây dựng kế hoạch, nghiên cứu, ứng dụng, tư vấn khoa học

         - Xây dựng kế hoạch hoạt động và kế hoạch phát triển của Viện hàng năm, ngắn hạn, dài hạn trình Hiệu trưởng phê duyệt; tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.
 

- Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn các đề tài, dự án về khoa học nội vụ và khoa học liên quan khác phục vụ cho phát triển Trường Đại học Nội vụ nói riêng và ngành Nội vụ nói chung

- Tham gia tổ chức nghiên cứu biên soạn tài liệu có liên quan.

- Phối hợp, tham gia thẩm định chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học và chất lượng đào tạo.

- Thực hiện các dịch vụ khoa học, tư vấn, chuyển giao công nghệ nhằm phục vụ cho giảng dạy, học tập, nghiên cứu của Trường.

- Hợp tác với các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước nhằm cung cấp các dịch vụ nghiên cứu, tư vấn, đào tạo đại học và sau đại học, bồi dưỡng… theo quy định của pháp luật.

         2.2. Thực hiện các nhiệm vụ khác của Viện

- Thực hiện công tác quản lý mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của Viện theo đúng quy định của Trường Đại học Nội vụ và của pháp luật.

- Hạch toán các khoản thu, chi về hoạt động của Viện theo quy định của Nhà trường và chế độ kế toán của Nhà nước.

- Thực hiện chế độ báo cáo Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Bộ Nội vụ và các cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động của Viện theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

IV.Những thành tích nổi bật của Viện Nghiên cứu và Phát triển Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

         Ngay từ khi thành lập, Viện Nghiên cứu và Phát triển Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã không ngừng triển khai và thực hiện các hoạt động hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học với các đối tác trong và ngoài nước.

         -Hiện nay, Viện Nghiên cứu và Phát triển đang có mối quan hệ, hợp tác với các đối tác:

Tại Việt Nam:

         Trường Đại học Thái Nguyên

         Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 (Bộ GD&ĐT)

         Hội đồng Anh tại Việt Nam (BRISTISH COUNCIL)

         Ngân hàng thế giới tại Việt Nam (WORLDBANK)

         Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA)

         Qũy UNDP tại Việt Nam

Nước ngoài:

         Trường Đại học Lyon2 – Cộng hòa Pháp

         Trường Đại học PAU – Cộng hòa Pháp

         Trường Hành chính công ENA – Cộng hòa Pháp

         Trường Đại học Lý Quang Diệu – Singapore

         Trường Đại học CHUO – Nhật Bản

         Trường Đại học Royal Mount – Canada

- Viện Nghiên cứu và Phát triển hiện triển khai thực hiện nhiều dự án. Trong đó:

         +02 dự án nghiên cứu, 01 đề tài khoa học cấp Bộ, đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020;

+ Được nhà trường giao chủ trì triển khai chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết với trường Đại học Lyon 2 (Cộng hòa Pháp)

+Tổ chức Hội thảo thường niên quản trị công và các Hội thảo về các chương trình đào tạo ngắn hạn liên kết với các đối tác nước ngoài.

         Các hoạt động của Viện Nghiên cứu và Phát triển nhằm hướng đến mục tiêu quan trọng là đào tạo, bồi dưỡng và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Nội vụ nói riêng và các cơ quan hành chính nói chung, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho công cuộc cải cách hành chính và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

         Trong chiến lược phát triển đến năm 2020, Viện Nghiên cứu và Phát triển sẽ phấn đấu trở thành đơn vị có uy tín trong nước và quốc tế về nghiên cứu trong lĩnh vực hành chính công, quản trị nhân lực, luật,…

         Một số hình ảnh hoạt động của Viện Nghiên cứu và Phát triển:

 

Hội thảo giới thiệu chương trình bồi dưỡng của ENA tại Việt Nam

Hội thảo giới thiệu chương trình bồi dưỡng của ENA tại Việt Nam

Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng anh trình độ A1

Viện Nghiên cứu và Phát triển làm việc với lãnh đạo Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Viện Nghiên cứu và Phát triển tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao kỹ năng soạn thảo văn bản cho cán bộ viên chức