Đoàn cán bộ thực hiện dự án khoa học cấp Bộ của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội khảo sát tại Quảng Nam, Đăk Lăk và Lai Châu

 Đoàn cán bộ thực hiện dự án khoa học cấp Bộ của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội khảo sát tại Quảng Nam, Đăk Lăk và Lai Châu
 
      Từ ngày 22/6 đến ngày 03/7/2020, Đoàn cán bộ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thực hiện dự án khoa học cấp Bộ “Điều tra thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam” do TS. Trần Thị Hạnh – Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Chủ nhiệm dự án làm Trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát về thực trạng bồi dưỡng; các quy định pháp luật liên quan đến bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã; kết quả đạt được, những khó khăn, tồn tại trong quá trình bồi dưỡng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thông mới tại các tỉnh Quảng Nam, Đăk Lăk và Lai Châu.
      Đây là Dự án có ý nghĩa quan trọng được thực hiện theo Quyết định số 494/QĐ-BNV ngày 13/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nhằm mục tiêu cao nhất là đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay.
Tại đợt khảo sát, Đoàn công tác đã phối hợp với Sở Nội vụ các tỉnh, tổ chức các buổi tọa đàm, trao đổi trực tiếp với: Lãnh đạo các Sở Nội vụ phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; Lãnh đạo các Trường Chính trị Tỉnh; Lãnh đạo và chuyên viên các phòng Nội vụ thuộc UBND các huyện; Lãnh đạo và cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn… Đoàn khảo sát tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự tọa đàm để tổng hợp, hoàn thiện dự án đảm bảo đúng thời hạn và chất lượng đề ra.
      Có thể khẳng định, đợt khảo sát tại các tỉnh Quảng Nam, Đăk Lăk và Lai Châu đã mang lại nhiều kết quả bổ ích cho nhóm thực hiện dự án như: Làm rõ thực trạng bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã; vai trò của các cấp chính quyền trong quá trình triển khai các chương trình bồi dưỡng; kinh nghiệm có thể tham khảo từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay.
Một số hình ảnh tại các buổi tọa đàm, khảo sát tại Quảng Nam, Đăk Lăk và Lai Châu:
 
 

0 lượt đọc 21/07/2020