Tọa đàm "Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của UBND cấp xã đảm bảo sự hài lòng của người dân"

    Tọa đàm “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của UBND cấp xã đảm bảo sự hài lòng của người dân"

    Chiều ngày 20/5/2019, tại phòng họp Sở Nội vụ Thành Phố Hà Hội đã diễn ra buổi tọa đàm "Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của UBND cấp xã đảm bảo sự hài lòng của người dân".

          Chủ trì buổi tọa đàm là ông Nguyễn Đình Hoa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội và ông Nguyễn Minh Phương - Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Thành phần tham dự tạo đàm về phía Trường Đại học Nội vụ Hà Nội có lãnh đạo và chuyên viên Viện Nghiên cứu và phát triển; về phía Thành phố Hà Nội có các đồng chí là cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị bao gồm: Sở Nội vụ Hà Nội (Đại diện phòng Xây dựng chính quyền, Thanh tra Sở, Văn phòng Sở, Ban Tôn giáo, Ban Thi đua - Khen thưởng); Văn phòng UBND Thành phố; Sở Tư pháp; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Văn hóa và Thể thao; UBND quận Cầu Giấy (Phòng Nội vụ, Tư pháp, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường; Văn hóa và Thông tin); UBND huyện Gia Lâm (Phòng Nội vụ, Tư pháp, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường; Văn hóa và Thông tin);

    Mở đầu buổi tọa đàm ông Nguyễn Đình Hoa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự buổi tọa đàm; đồng thời trình bày khái quát những vấn đề liên quan đến công tác cung ứng dịch vụ hành chính công tại UBND cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Ông Nguyễn Đình Hoa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi tọa đàm

    Đại diện đoàn khảo sát PGS.TS. Nguyễn Minh Phương phát biểu và gợi mở các nội dung chính cần trao đổi, thảo luận trong buổi tọa đàm và mong muốn nhận được các ý kiến góp ý, phát biểu của các đồng chí đại biểu tham dự buổi tọa đàm về thực trạng, các vấn đề liên quan đến việc cung ứng dịch vụ hành chính công tại các UBND cấp xã.

PGS. TS. Nguyễn Minh Phương - Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội - Trường đoàn khảo sát phát biểu tại buổi Tọa đàm 

    Tại buổi tọa đàm bà Nguyễn Thị Thanh Nga - Phó trưởng phòng - Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính -  Văn phòng UBND thành phố Hà Nội phát biểu nêu lên những thực trạng trong công tác cung ứng dịch vụ hành chính công của Thành phố nói chung và của UBND cấp xã nói riêng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga - Phó trưởng phòng - Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính -  Văn phòng UBND thành phố Hà Nội

    Trong buổi tọa đàm đã có 12 ý kiến của các đại biểu đến từ các xã, phường trên địa bàn thành phố. Các ý kiến đều xoay quanh các vấn đề như: Thực trạng việc cung ứng dịch vụ hành chính công của UBND cấp xã; Thực trạng về các quy định pháp luật hiện hành về thẩm quyền, nhiệm vụ cung ứng dịch vụ hành chính công của UBND cấp xã; Những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế và nguyên nhân hạn chế của hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công của UBND cấp xã; Nhận định, đánh giá về việc tổ chức cung ứng dịch vụ hành chính công, sự mong đợi của người dân, tổ chức về việc cung ứng dịch vụ hành chính công của UBND cấp xã; Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của UBND cấp xã đảm bảo sự hài lòng của người dân.

Các ý kiến góp ý của các đại biểu thực sự đã đem lại những thông tin hữu ích, những góc nhìn đa chiều về thực trạng, các vấn đề và một số giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công tại các UBND cấp xã.

Kết thúc buổi tọa đàm, thay mặt đoàn khảo sát PGS. TS. Nguyễn Minh Phương cảm ơn lãnh đạo các Sở, các quận, huyện, phường, xã và các chuyên gia đã tham dự và phát biểu ý kiến tại tọa đàm, đoàn khảo sát sẽ tiếp thu các ý kiến góp ý của các đồng chí cán bộ, lãnh đạo, công chức các sở, ban ngành và của các chuyên gia để tổng hợp, hoàn thiện đề tài đảm bảo đúng thời hạn và chất lượng đề ra.

Buổi tọa đàm kết thúc vào hồi 17h00' cùng ngày.

Một số hình ảnh tại buổi Tọa đàm0 lượt đọc 25/05/2019