Lễ kết nạp đảng viên mới

 LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI
     Sáng ngày 22/1/2019 tài phòng họp D402, Chi bộ Viện Nghiên cứu và Phát triển tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Triệu Thị Hải Anh, viên chức Viện Nghiên cứu và Phát triển, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Đảng Cộng sản Việt Nam. 
     Mở đầu buổi lễ đồng chí Nguyễn Minh Tâm tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, Đồng chí Trần Thị Hạnh, Bí thư chi bộ Viện Nghiên cứu và Phát triển đọc Quyết định kết nạp đảng viên.
     Sau khi nhận Quyết định kết nạp đồng chí Triệu Thị Hải Anh đọc lời tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Hoàn thàn tốt nhiệm vụ được giao; Phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng; Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; Tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; Tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; Phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; Thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; Làm công tác phát triển Đảng viên; Sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đúng quy định.
 
Đồng chị Triệu Thị Hải Anh đọc lời tuyên thệ
     Đồng chị Bí thư Chi bộ giao nhiệm vụ cho đảng viên mới và phân công đảng viên chính thức là đồng chí Nguyễn Minh Tâm giúp đỡ đảng viên dự bị.
 
Một số hình ảnh tại lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Triệu Thị Hải Anh.
 
 
Tin, ảnh: Xuân Diện
 

0 lượt đọc 30/01/2019