Nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Quốc gia

Nghiệm thu cơ sở Đề tài cấp Quốc gia: "Nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở Việt Nam trong hội nhập quốc tế"
     Chiều ngày 06/11/2018 tại phòng họp D402 Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã diễn ra buổi họp nghiệm thu cơ sở Đề tài cấp Quốc gia: "Nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở Việt Nam trong hội nhập quốc tế", mã số KX.01/16-20, thuộc Chương trình: "Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế xã hội" do PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm chủ nhiệm; Viện Nghiên cứu và Phát triển, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội là đơn vị chủ trì.
     Mở đầu buổi nghiệm thu TS. Trần Thị Lan Anh đọc quyết định thành lập Hội động đánh giá cơ sở Đề tài cấp Quốc gia. Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên, trong đó: PGS.TS Nguyễn Đăng Thành - Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh là Chủ tịch Hội đồng; 02 phản biện là PGS.TS. Vũ Thanh Sơn - Vụ Đào tạo, bồi dưỡng, Ban Tổ chức Trung ương - Phản biện 1 và PGS.TS. Ngô Thành Can - Học viện Hành chính Quốc gia - Phản biện 2; 03 Ủy viên gồm: PGS.TS. Mai Quỳnh Nam - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, PGS.TS. Trần Khắc Việt - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chi Minh và PGS.TS. Lê Thị Thục - Học viện Chính trị Khu vực I và TS. Trần Thị Lan Anh - Trường Đại học Nội vụ Hà Nội là Ủy viên - Thư ký.
      Chủ tịch PGS.TS Nguyễn Đăng Thành phát biểu và đưa ra các yêu cầu đối với các thành viên của Hội đồng và yêu cầu Ban chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt những kết quả đạt được của Đề tài.
PGS.TS Nguyễn Đăng Thành phát biểu chủ trì buổi nghiệm thu
 

    Chủ nhiệm Đề tài PGS.TS. Triệu Văn Cường phát biểu tổng quan về tình hình triển khai, thực hiện của đề tài.
      Thay mặt Ban chủ nhiệm Đề tài, PGS.TS Nguyễn Minh Phương - Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội báo cáo tóm tắt những kết quả đạt được của Đề tài, những đóng góp xây dựng, đề xuất, khuyến nghị đối với việc đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở Việt Nam trong hội nhập quốc tế. Đồng thời, mong muốn nhận được các ý kiến nhận xét, góp ý, đánh giá của các thành viên Hội đồng về những sản phẩm, kết quả thực hiện của đề tài.
PGS.TS Nguyễn Minh Phương thay mặt ban chủ nhiệm báo cáo kết quả thực hiện đề tài
    Nhận xét đề tài, PGS.TS Ngô Thành Can có chỉ ra những ưu điểm, những kết quả đạt được của đề tài đồng thời cũng đưa ra một số đề xuất, chỉnh sửa để đè tài được hoàn thiện hơn như: Cần bổ sung hệ thống các tiêu chí về đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; hệ thống tiêu chí đánh giá chương trình đào tạo; mô hình quản lý đào tạo theo nhu cầu đào tạo; …
    PGS. TS Mai Quỳnh Nam - Ủy viên hội đồng có nhận xét cần sắp xếp tổng quan của đề tài cho phù hợp và logic hơn; trình bày rõ được khung lý thuyết và việc sử dụng kết quả khảo sát vào trong báo cáo tổng hợp của đề tài một cách hiệu quả hơn.
PGS.TS. Mai Quỳnh Nam  nhận xét phản biện đề tài
    PGS.TS Trần Khắc Việt - Ủy viên Hội đồng đưa ra một số nhận xét góp ý để đề tài hoàn thiện hơn như: Cần bổ sung, trình bày các khái niệm như: Đào tạo, bồi dưỡng CBCC; chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; chất lượng đào tạo, bồi dưỡng CBCC (khái niệm/ tiêu chí/yếu tố ảnh hưởng) hay khái niệm đổi mới chất lượng đào tạo, bồi dưỡng CBCC. Theo PGS.TS Việt Thì cần đi xâu vào thực trạng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng CBCC; nêu rõ những khía cạnh cần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng CBCC trong điều kiện hội nhập quốc tế.
PGS.TS Trần Khắc Việt phản biện đề tài

    PGS.TS Lê Thị Thục nhận xét phản biện đề tài
 
    Kết thúc buổi nghiệm thu, Hội đồng đã họp, bỏ phiếu và thống nhất Đề tài đạt chất lượng yêu cầu của nghiệm thu cấp cơ sở và yêu cầu Ban chủ nhiệm đề tài cần tiếp thu, chỉnh sửa theo kết luận của Hội đồng nghiệm thu nhằm hoàn thiện đề tài trước khi nghiệm thu chính thức.
    Buổi nghiệm thu kết thúc vào hồi 19h30 cùng ngày.

    Tin, ảnh: Xuân Diện   

 

0 lượt đọc 08/11/2018