Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển đào tạo thuộc Viện Nghiên cứu và Phát triển

 LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM
TRƯỞNG PHÒNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO 
THUỘC VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN
     Sáng ngày 18/10/2018, tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã diễn ra lễ trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Nghiên cứu Phát triển đào tạo thuộc Viện Nghiên cứu và Phát triển.
     Thay mặt Đảng ủy và được sự ủy quyền của Hiệu trưởng nhà trường, ông Phạm Ngọc Trụ, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đã trao Quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho TS. Nguyễn Thị Ngọc Mai giữ chức vụ Trưởng phòng phòng Nghiên cứu Phát triển đào tạo thuộc Viện Nghiên cứu và Phát triển. Ông Phạm Ngọc Trụ đề nghị TS. Nguyễn Thị Ngọc Mai với trách nhiệm của một người cán bộ quản lý phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, không ngừng rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
     Việc bổ nhiệm TS. Nguyễn Thị Ngọc Mai có ý nghĩa quan trọng đối với việc kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý của Viện Nghiên cứu và Phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Viện nói riêng và của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội nói chung. 
     Phát biểu sau khi được bổ nhiệm, TS. Nguyễn Thị Ngọc Mai cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban lãnh đạo Viện Nghiên cứu và Phát triển, sự tín nhiệm của các viên chức, giảng viên trong nhà trường và hứa sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao vì sự phát triển chung của nhà trường cũng như của Viện Nghiên cứu và Phát triển.  
Tin: Minh Tâm
 

0 lượt đọc 19/10/2018