Tọa đàm “Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước”

 Tọa đàm “Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước”

          Chiều ngày 23/4/2018 tại Phòng họp Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An đã diễn ra buổi tọa đàm "Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước".

          Chủ trì buổi tọa đàm là ông Trần Quốc Chung - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An và ông Hà Quang Ngọc, ông Hà Quang Ngọc - Nguyên Phó Hiệu trưởng trường đại học Nội vụ Hà Nội. Thành phần tham dự về phía hội thảo về phía Trường Đại học Nội vụ Hà Nội có lãnh đạo và chuyên viên Viện Nghiên cứu và phát triển; về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí công chức, viên chức của các đơn vị tại tỉnh Nghệ An gồm: Phòng Nội vụ huyện Thanh Chương, Phòng Nội vụ huyện Tân Kỳ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ, Sở Lao động - Thương binh xã hội, Sở Khoa học và công nghệ, Ban dân tộc, Sở Y tế, Phòng Nội vụ huyện Anh Sơn, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên môi trường, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An, Sở Công thương ...

    Mở đầu buổi tọa đàm ông Trần Quốc Chung - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự buổi tọa đàm; đồng thời trình bày khái quát những vấn đề liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức hiện nay của Sở cho các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Nghệ An và các thành viên đoàn khảo sát của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Thay mặt đoàn khảo sát TS. Hà Quang Ngọc phát biểu và gợi mở các nội dung chính cần trao đổi, thảo luận trong buổi tọa đàm và mong muốn nhận được các ý kiến góp ý, phát biểu của các đồng chí đại biểu tham dự buổi tọa đàm về thực trạng, các vấn đề liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng, các giải pháp nâng cao chất lượng công chức thông qua đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và hội nhập quốc tế.

Tại buổi tọa đàm ông Lê Ngọc Đào - Phó trưởng phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An đọc báo cáo tóm tắt về kết quả quá trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức tại tỉnh Nghệ An và những nội dung sắp tới cần được quan tâm để công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh được tốt hơn.

Phát biểu tại buổi tọa đàm ông Đoàn Thế Nghĩa - Trưởng phòng nội vụ huyện Tân kỳ cho rằng: Đặc trưng của Tân Kỳ là một huyện miền núi, đa số cán bộ công chức cấp xã có trình độ trung cấp. Nhờ chú trọng và làm tốt công tác bồi dưỡng nên đội ngũ cán bộ công chức cấp xã đã được chú trọng và chất lượng cán bộ công chức cấp xã đã được nâng lên.

Theo ông Nghĩa công tác đào tạo, bổ dưỡng cán bộ cần:

+ Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cần hướng tới đào tạo kỹ năng, thực hành nhiều hơn. Về lý thuyết thì có quá nhiều văn bản, khó nhớ hết được các văn bản, các văn bản không thống nhất, chồng chéo gây khó khăn trong quá trình áp dụng thực hiện trong thực tế vì vậy cần cập nhật văn bản nhanh. Thiếu tính linh hoạt: Ví dụ. Đào tạo ngoại ngữ cần linh hoạt cho từng vị trí đơn vị công tác, từng vùng, từng miền cho phù hợp

+ Cần đổi mới phương pháp đánh giá công chức đi học, kiểm tra đánh giá ngay trong quá trình học tập của công chức, kiểm tra đánh giá đơn vị giáo dục theo đúng yêu cầu.

+ Đổi mới công tác đánh giá ở các cơ quan, đơn vị để qua đó giúp người công chức cần hoàn thiện mình qua quá trình học tập bồi dưỡng để có thể biết và làm việc.

+ Công tác tuyển dụng: Tuyển đúng, đủ và theo đúng yêu cầu vị trí, việc làm thì công tác bồi dưỡng cán bộ mới được nâng cao.

Đối với đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng - Chánh văn phòng Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An phát biểu: Về thực trạng công tác đào tạo bồi dưỡng: Các lớp tổ chức hợp lý theo nhu cầu, kiến thức phù hợp. Tuy nhiên phương pháp giảng dạy, truyền đạt của giảng viên còn dập khuôn, thiếu thực tiễn; Nhiều cán bộ đi học mang tính bổ sung bằng cấp là chính, việc tiếp thu kiến thức phục vụ chuyên môn ít.

Theo đại biểu Hùng để nâng cao chất lượng bồi dưỡng công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế cần thực hiện các giải pháp như:  

+ Các cơ quan cần rà soát kỹ cơ quan để đề xuất đào tạo đúng những vị trí yếu, thiếu của cơ quan.

+ Xây dựng sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn, nghiệp vụ đối với từng vị trí công tác, từng chuyên môn.

Đại biểu Nguyễn Thị Loan - Phó trưởng phòng Nội vụ huyện Anh Sơn lại cho rằng công tác đào tạo, bồi dưỡng còn đáng ngại tăng nhiều về số lượng, nhưng chật lượng không cao do: Nội dung đào tạo, bồi dưỡng hiện này chưa đáp ứng được yêu cầu về kinh nghiệm thực tiễn, cách ứng xử, phương pháp làm việc trong quá trình thực hiện công vụ; Cán bộ tham gia đào tạo, bồi dưỡng chủ yếu đáp ứng nhu cầu về bằng cấp; Công tác quản lý kinh phí là Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện: trong báo cáo còn nhiều bất cập giữa số lượng cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng và kinh phí đào tạo bồi dưỡng; Phân loại kiến thức đào tạo theo vị trí việc làm của cán bộ công chức tại cơ sở để đào tạo bồi dưỡng; Đạo đức công vụ của cán bộ, công chức có phần chưa tốt.

Bà Loan cũng đưa ra một số đề xuất, kiến nghị nhăm nâng cao chất lượng bồi dưỡng công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế cần:

- Ban hành quy định phân công, phân cấp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng.

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng sát với tình hình thực tế cho phù hợp với từng vùng miền, cơ sở.

- Tăng cường đạo đức công vụ, sự tận tụy của cán bộ công chức trong phục vụ nhân dân, tổ chức hội thảo, nâng cao học tập kinh nghiệm cho đội ngũ giảng viên.

Ngoài ra các đại biểu còn tham gia góp ý về các nội dung như: thực trạng việc cử cán bộ đi học tập, bồi dưỡng; chương trình đào tạo; các vấn đề liên quan đến các cơ sở đào tạo bồi dưỡng, giảng viên; tài liệu học tập, nội dung chương trình học tập; những bất cập về các quy định của pháp luật trong đào tạo, bồi dưỡng, việc cử cán bộ đi học và chế độ cho người được đi học tập bồi dưỡng,…

Các ý kiến góp ý của các đại biểu thực sự đã đem lại những thông tin hữu ích, những góc nhìn đa chiều về thực trạng, các vấn đề và các giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng bồi dưỡng công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế hiện nay.

Kết thúc buổi tọa đàm, TS. Hà Quang Ngọc cảm ơn lãnh đạo các Sở, các nhà quản lý, các chuyên gia đã tham dự và phát biểu ý kiến tại tọa đàm, đoàn khảo sát sẽ tiếp thu các góp ý của các đồng chí cán bộ, lãnh đạo các sở, ban ngành và của các chuyên gia để tổng hợp, hoàn thiện đề tài đảm bảo đúng thời hạn và chất lượng đề ra.

Buổi tọa đàm kết thúc vào hồi 17h00' cùng ngày.

    Tin, ảnh: Xuân Diện

 

 

 

 

 

 

 

 


0 lượt đọc 06/07/2018