Thư mời tham gia viết bài Nội san Nghiên cứu chính sách và công vụ - số 3

 THƯ MỜI
 
Tham gia viết bài Nội san Nghiên cứu Chính sách và công vụ - Số 3

       Viện Nghiên cứu và Phát triển trân trọng kính mời các nhà khoa học, nhà quản lý, giảng viên trong và ngoài Nhà trường tham gia viết bài cho Nội san Nghiên cứu chính sách và công vụ số 3 năm 2018, cụ thể dưới đây:
1. Nội dung trọng tâm viết bài
- Các vấn đề lý thuyết và thực tiễn về công vụ và chính sách công vụ.
- Chế độ, trách nhiệm, tiêu chuẩn về công vụ của cán bộ, công chức.
- Tuyển chọn, thi tuyển, bố trí, cơ cấu, tinh giảm, kiểm tra công vụ của cán bộ công chức viên chức.
- Nghiên cứu kinh nghiệm các nước trên thế giới về cải cách công vụ, đề xuất các bài học cho Việt Nam.
- Các vấn đề lý thuyết và thực tiễn về quản trị địa phương.
- Các vấn đề liên quan đến đào tạo đại học, sau đại học các ngành học được đào tạo tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.
- Các vấn đề liên quan đến tuyển sinh, đào tạo đại học và Sau đại học của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.
2. Cách thức trình bày bài viết
- Bài viết được đánh máy bằng phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, kiểu chữ in thường, đứng. Độ dài bài viết không quá 5000 từ (5 đến 10 trang A4), khoảng cách giữa các đoạn văn là dòng đơn (single), khoảng cách dòng trên, dưới là 6pt.
- Định dạng trang của bài viết: Lề trên 2 cm, lề dưới 2cm, lề trái 3cm, lề phải 2cm.
- Bố cục nội dung: Bài viết được bố cục gồm có tiêu đề, tên tác giả, phần tóm tắt, phần nội dung được chia thành các mục theo trật tự hợp lý và phần tài liệu tham khảo (có hướng dẫn cách trình bày kèm theo).
3. Thời gian, địa chỉ nhận bài viết và thời gian phát hành Nội san
a. Thời gian, địa chỉ nhận bài viết
- Thời gian nhận bài viết: Từ ngày 01/4/2018 đến 31/7/2018.
- Địa chỉ nhận bài viết: Viện Nghiên cứu và Phát triển, số 36 đường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, Email: contact@inrad.vn.
- Địa chỉ liên hệ trực tiếp: ThS. Bùi Xuân Diện, điện thoại: 0978242344, Email: dienbx@inrad.vn.
b. Thời gian phát hành Nội san: Tháng 9 năm 2018.
     Viện Nghiên cứu và Phát triển rất mong nhận được sự cộng tác của các nhà khoa học, nhà quản lý, giảng viên trong và ngoài Nhà trường.
 

0 lượt đọc 27/05/2018