Hội thảo: Quan điểm và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

HỘI THẢO: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU HỘI NHẬP QUỐC TẾ


         Chiều ngày 12/4/2018, tại phòng 402D, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Quan điểm và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế”. Đây là hội thảo thứ 3 trong 3 Hội thảo của Đề tài khoa học cấp nhà nước do Nhà trường chủ trì.

PGS.TS. Triệu Văn Cường - Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu khai mạc hội thảo
         Tham dự hội thảo, về phía Bộ Nội vụ có PGS.TS. Triệu Văn Cường - Thứ trưởng Bộ Nội vụ; TS. Nguyễn Ngọc Vân - Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Bộ Nội vụ và đại diện một số cơ quan trực thuộc Bộ.

         Về phía Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, có PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Nguyễn Minh Phương - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, lãnh đạo các Phòng, Khoa và các giảng viên có bài viết đăng trong kỷ yếu hội thảo.

         Về phía các nhà khoa học và chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng công chức có PGS.TS. Mai Quỳnh Nam - Bộ Khoa học Công nghệ; PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh - Học viện Hành chính Quốc gia; PGS.TS. Đỗ Minh Cương - Đại học Quốc gia Hà Nội; TS. Dương Quang Tung - Nguyên Phó Viện trưởng Viện KHTCNN; TS. Chu Văn Thành - Nguyên Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Bộ Nội vụ.

         Về phía các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức có lãnh đạo các trường: Trường Chính trị tỉnh Hải Dương, Trường Chính trị tỉnh Quảng Ninh, Trường Chính trị Tô Hiệu Hải Phòng, Trường Chính trị tỉnh Thái Bình, Trường ĐTCB Nguyễn Văn Cừ - Quảng Ninh, Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc.

         Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS. Triệu Văn Cường nhấn mạnh, việc đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nói chung và đổi mới phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói riêng cần được nghiên cứu ở cả góc độ lý luận và thực tiễn, nhằm đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Thứ trưởng đề nghị các chuyên gia, các nhà khoa học góp ý sâu về các giải pháp đào tạo, bồi dưỡng thiết thực nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức để họ có khả năng cập nhật những kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước, cải cách hành chính, kiến thức về hội nhập và kỹ năng thực thi công việc, nhằm phục vụ yêu cầu của công dân, tổ chức ngày một tốt hơn.

         Hội thảo đã nhận được 32 bài viết của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên khắp mọi miền đất nước. Các bài viết tập trung vào các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức trên góc độ lý luận và thực tiễn.

PGS.TS. Mai Quỳnh Nam phát biểu tại hội thảo
         Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS. Mai Quỳnh Nam cho rằng, cần phải xây dựng mô hình để có cơ sở đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Mô hình phải được luận giải dựa trên cơ sở lý thuyết cụ thể và các số liệu phải được xử lý dựa trên lý thuyết thống kê.

         Theo PGS.TS. Đỗ Minh Cương, việc đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là vấn đề cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Cần phải rà soát lại chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức để loại bỏ những phần trùng lặp và nội dung đã lạc hậu. Nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên là khâu quyết định chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.


PGS.TS. Đỗ Minh Cương - Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu
         TS. Dương Quang Tung cho rằng, cần phải tạo điều kiện để đội ngũ giảng viên các cơ sở đào tạo như Học viện Hành chính Quốc gia, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đi học tập ở nước ngoài để cập nhật kiến thức và chương trình quốc tế. Cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng công chức.

         Hội thảo đã nghe 6 tham luận và nhận được nhiều ý kiến phát biểu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Các ý kiến tập trung thảo luận về những vấn đề đặt ra trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; kinh nghiệm của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; những bất cập về phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; bất cập trong đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, xây dựng xã hội học tập trong nền công vụ thời đại hội nhập quốc tế.

         Phát biểu tổng kết Hội thảo, PGS.TS. Triệu Văn Cường cảm ơn sự có mặt của các chuyên gia, các nhà khoa học. Những ý kiến đóng góp quý báu các chuyên gia, các nhà khoa học sẽ được Ban chủ nhiệm đề tài nghiên cứu, tham khảo đưa vào Báo cáo tổng quan kết quả nghiên cứu.
Nguồn: Truongnoivu.edu.vn

0 lượt đọc 05/05/2018