Nghiệm thu dự án "Điều tra thực trạng quản lý Nhà nước về tổ chức và hoạt động của hội"

Nghiệm thu dự án "Điều tra thực trạng quản lý Nhà nước về tổ chức và hoạt động của hội"
    Sáng ngày, 21/12/2017 tại phòng họp Viện Khoa học và Tổ chức Nhà nước đã tổ chức buổi lễ nghiệm thu dự án "Điều tra thực trạng quản lý Nhà nước về tổ chức và hoạt động của hội" do PGS.TS Nguyễn Minh Phương làm chủ nhiệm.
    Thay mặt lãnh đạo viện Khoa học và Tổ chức Nhà nước đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền - Trưởng phòng Quản lý khoa học tuyên bố lý do và công bố Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu Dự án. Hội đồng nghiệm thu Dự án gồm 7 thành viên do ông TS. Nguyễn Tiến Dĩnh là chủ tịch hội đồng. Về phía dự án có ông PGS.TS Nguyễn Minh Phương, Phó Hiệu trưởng, trường Đại học Nội vụ Hà Nội - chủ nhiệm dự án, bà Trần Thị Hạnh - Viện trưởng, Viện Nghiên cứu và Phát triển và các thành viên khác.

   
    PGS.TS Nguyễn Tiến Dĩnh - Chủ tịch hội đồng nghiệm thu điều hành buổi nghiệm thu dự án.
 
    Thay mặt nhóm nghiên cứu PGS.TS Nguyễn Minh Phương - chủ nhiệm dự án báo cáo kết quả nghiên cứu của dự án, với mục tiêu điều tra, đánh giá thực trạng tổ chức, hoạt động của các tổ chức hội và thực trạng quản lý nhà nước đối với hội; từ đó đề xuất các giải pháp đổi mới, hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với hội trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.... Nhóm nghiên cứu đã tiến hành điều tra khảo sát tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh và 6 tỉnh thành địa phương gồm: Điện Biên, Quảng Ninh, Nghệ An, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Cà Mau với các phương pháp nghiên cứu như nghiên cứu tài liệu, trưng cầu ý kiến cá nhân với 02 mẫu (01 mẫu dành cho cán bộ công chức liên quan đến quản lý nhà nước về hội, 01 mẫu dành cho lãnh đạo, hội viên các tổ chức hội; người dân) kết hớp với việc tổ chức tọa đàm, phỏng vấn, hỏi ý kiến chuyên gia và thống kê toán học để từ đó tổng hợp thành báo cáo tổng hợp kết quả dự án, gồm 4 chương:
    Chương 1: Một số vấn đề chung về hội và kinh nghiệm quản lý của một số quốc gia trên thế giới.
    Chương 2: Thực trạng tổ chức và hoạt động của hội ở Việt Nam
    Chương 3: Thực trạng quản lý nhà nước về hội ở Việt Nam
    Chương 4: Đề xuất, khuyến nghị giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về hội ở Việt Nam hiện nay.
    Qua đó nhóm nghiên cứu đã đưa ra được những đề xuất, kiến nghị từ kết quả điều tra, cụ thể là: các đề xuất, khuyến nghị từ các bộ, ngành, địa phương; Đề xuất, khuyến nghị từ các tổ chức hội; Đề xuất, kiến nghị từ xã hội (từ điều tra dư luận xã hội) và 8 đề xuất về các yêu cầu, giải pháp cụ thể mà nhóm nghiên cứu.
PGS.TS Nguyễn Minh Phương trình bày báo cáo tổng kết dự án tại buổi nghiệm thu  
      Góp ý về dự án, tại buổi nghiệm thu TS. Dương Quang Tung - Phản biện 1 nhận xét về dự án. Tiến sỹ đánh giá dự án điều tra này là cần thiết, có ý nghĩa thực tiễn cao, đáp ứng đúng và trúng đòi hỏi của thực tiễn quản lý nhà nước về hội, kết quả dự án góp phần trực tiếp vào việc hoạch định các chủ trương, chính sách, pháp luật có liên quan đến hội ở nước ta. Mặc dù, dự án vẫn còn một số hạn chế nhỏ như: vẫn còn lỗi ngữ pháp, lỗi kỹ thuật soạn thảo; nhận xét về tổ chức, hoạt động của hội còn dài, một số chỗ quá chi tiết, chưa có tính khái quát cao. Tuy nhiên, tiến sĩ cung cho rằng kết quả dự án là một công trình khoa học - thực tiễn có giá trị cao, đóng góp trực tiếp, thiết thực vào việc xây dựng thể chế, chính sách về hội và quản lý nhà nước đối với hội, cũng như vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiệnv à thanh tra, kiểm tra việc thực thi chính sách, pháp luật về hội của các cấp, các ngành, các cơ quan nhà nước có trách nhiệm và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức hội ở nước ta hiện nay.

    TS. Dương Quang Tung - Phản biện 1 tại buổi nghiệm thu dự án
   Góp ý phản biện dự án theo PGS.TS. Nguyễn Hữu Dũng (phản biện 2) đưa ra ý kiến phản biện chủ yếu vào phần báo cáo kiến nghị đề xuất của Dự án. Theo PGS.TS thì thành công lớn nhất của dự án là căn cứ trên kết quả điều tra, tác giả đã đề xuất được những kiến nghị mang tính nguyên tắc, có cơ sở khoa học, có hệ thống, minh bạch và nhất quán về quản lý Nhà nước đối với các tổ chức hội. Nhóm nghiên cứu đã khẳng định được quan hệ giữa Nhà nước và hội là mối quan hệ giữa hai khu vực khác nhau, có tính độc lập nhất định với nhau. Các tổ chức hội, một bộ phận của khu vực xã hội dân sự, không năm trong khu vực nhà nước, không phải là cấp dưới của các cơ quan nhà nước, chỉ chịu sự quản lý của cơ quan nhà nước theo pháp luật, mà không chịu sự điều hành của bộ máy nhà nước. Quan hệ giữa các hội với cơ quan nhà nước không phải là quan hệ trên - dưới, mà là quan hệ đối tac, phối hợp, tôn trọng lẫn nhau. Đây là một nhật thức quan trọng và chuẩn xác, lần đầu tiên được nêu công khai trong một báo cáo khoa học, sẽ là nguyên tắc cơ bản cho các kiến nghị về sau.
    PGS.TS Nguyễn Hữu Dũng cũng đã có những thảo luận với nhóm nghiên cứu về các vấn đề như: Việc thiết kế hệ thống câu hỏi trong các phiếu điều tra trong điều kiện hiện nay nên đặt ra hệ thống các câu hỏi thẳng về những vấn đề then chốt, với câu trả lời lựa chọn dạng có/không thì kết quả khả tín hơn. Việc đề xuất bổ sung phân loại các hội thành 2 loại hình (hội vì lợi ích hội viên và hội vì lợi ích cộng đông) là không cần thiết. Ngoài ra, PGS.TS cũng cho rằng bên cạnh việc chú trọng đến cơ quan nhà nước, cần tập trung xây dựng cơ chế để các hội có thể thực sự là đối tác đúng nghĩa, việc chuyển giao một số công việc quản lý nhà nước cho các tổ chức hội là phương thức rất hay và hiệu quả thiết thực. Việc tổng quan về kinh nghiệm quốc tế được tác giả dành nhiều công sức và thời gian để phân tích nhưng tiêc là các bài học rút ra vẫn còn chưa rõ về tính khả triển trong tình hình Việt Nam, cần có sự so sánh trên từng bình diện.
    Góp ý phản biện dự án theo TS. Tô Hoài Nam người đọc sẽ thỏa mãn hơn khi các tác giả có khảo sát sâu hơn về tổ chức hội: ví dụ, cơ cấu đã phù hợp chưa, quản trị thực hiện như thế nào, cơ cấu ấy có đảm bảo công khai, minh bạch và giải trình chưa, hiệu quả hoạt động đến đâu; ngoài ra, cũng cần có các câu hỏi, đánh giá hiệu quả việc quản lý nhà nước hiện nay cũng như hệ thống quản lý hội, nhiệm vụ quản lý của các bộ, ngành trong quản lý hội đã phù hợp chưa, việc phân công quản lý hội, tổ chức phi chính phủ như hiện nay có phù hợp không? có tạo điều kiện để quản lý không... Nếu đã phù hợp hiệu quả đạt được như thế nào?
    Góp ý với dự án ThS. Tạ Tấn - Ủy viên Hội đồng đánh giá cao chủ nhiệm dự án PGS.TS Nguyễn Minh Phương và các thành viên đã đầu tư thời gian và công sức thực hiện dự án, theo thạc sỹ đây là một dự án khó vì hiện nay lĩnh vực quản lý nhà nước về hội được nhận định là "phức tạp, nhạy cảm"; quan điểm và cách tiếp cận về quyền lập hội, khái niệm hội, phân loại hội, tính chất, điều kiện, thủ tục thành lập hội... còn có nhiều ý kiến khác nhau. ThS cũng đã đưa ra rất nhiều ý kiến góp ý cho nhóm nghiên cứu để hoàn thiện báo cáo.
    Tổng kết buổi nghiệm thu Chủ tịch hội đồng PGS.TS Nguyễn Tiến Dĩnh nhận xét về dự án, điều kiện, thời gian, tài chính, nội dung, kết cấu, tiến độ của dự án, nhóm nghiên cứu đã hệ thống hóa được các vấn đề chung từ lý luận, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về hội, ý kiến đề xuất kiến nghị tương đối phù hợp, khả thi. Đồng thời cũng yêu cầu nhóm nghiên cứu nghiêm túc tiếp thu các ý kiến phản biện, góp ý hoàn thiện báo cáo dự án.
    Kết quả, đánh giá chung của hội đồng về dự án 7/7 thành viên của Hội đồng nghiệm thu đều đánh giá dự án đạt mức "Tốt".
    Buổi nghiệm thu kết thúc vào lúc 11h30 phút cùng ngày.
    Tin, ảnh: Xuân Diện
 

0 lượt đọc 23/12/2017