HỘI THẢO "QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC HỘI Ở VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP"

 HỘI THẢO "QUẢN LÝ  NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC HỘI Ở VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP"

Sáng ngày 04/7/2017 tại phòng họp của Viện Nghiên cứu và Phát triển đã tổ chức hội thảo "Quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội ở Việt Nam: Thực trạng và Giải pháp" do Viện Nghiên cứu và Phát triển tổ chức.
Mở đầu buổi hội thảo ThS. Trần Thị Hạnh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu: Tham dự hội thảo về phía trường Đại học Nội vụ Hà Nội có Ban Giám hiệu Nhà trường và trưởng, phó các đơn vị của Nhà trường; về phía các bộ, ngành quản lý hội có ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó Vụ trưởng vụ - Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ y tế, ông Lưu Tiến Minh - Phó Trưởng phòng - Vụ Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Hà Nội; Về phía hiệp hội, tổ chức phí chính phủ có PGS.TS. Nguyễn Hữu Dũng chủ tịch hiệp hội Nuôi biển Việt Nam, bà Vũ Thị Hiền - Hiệp hội các đô thị Việt Nam, TS. Tô Hoài Nam - Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, bà Nguyễn Thị Xuân - Phó trưởng ban Pháp luật và Nghiệp vụ Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam; đại biểu TS. Chu Văn Thành nguyên Vụ trưởng Vụ đào tạo cán bộ công chức Bộ Nội vụ, TS. Dương Quang Tung nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước, bà Nguyễn Phương Linh - Giám đốc trung tâm Nghiên cứu Phát triển bền vững và các đại biểu khác là trưởng, phó các hội. 
Khai mạc buổi hội thảo PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến đã khái quát các quy định của pháp luật về việc tham gia các hội của các cá nhân, tổ chức, công dân tại Việt Nam và thực trạng tổ chức, hoạt động của các hội, tổ chức phí chính phủ tại Việt Nam. Trong bối cảnh sự phát triển nhanh chóng về số lượng, loại hình, hình thức hoạt động của các hội, các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam, song song với nó Nhà nước, chính phủ đã ban hành nhiều văn bản pháp luật tạo điều kiện cho các hội được thành lập, hoạt động và quản lý các hội. Tuy nhiên, trước bước phát triển mới của đất nước, trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng các hội, tổ chức phi chính phủ đang gặp phải những khó khăn, hạn chế nhất định trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên cũng như trong việc tham gia xây dựng, phản biện chính sách pháp luật của nhà nước hay cung ứng dịch vụ công cho người dân. Điều này bắt nguồn từ những nguyên nhân khác nhau cả chủ quan lẫn khách quan, trong đó có cả nguyên nhân trực tiếp bắt nguồn từ những hạn chế bất hợp lý trong công tác quản lý nhà nước đối với hội và tổ chức phi chính phủ cả về thể chế chính sách đến tổ chức hướng dẫn và thanh tra kiểm tra của các cấp, các ngành, các cơ quan  có thẩm quyền trong bộ máy nhà nước. Từ thực tế đó đỏi hỏi các hội, các tổ chức phi chính phủ phải được tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực hiệu quản để có thể đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển và phát huy vai trò, trách nhiệm của các hội, tổ chức phi chính phủ trong điều kiện phát triển kinh tế xã hội và kinh tế ở Việt Nam hiện nay. Trong bối cảnh đó hội thảo "Quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội ở Việt Nam: Thực trạng và Giải pháp" được tổ chức với mong muốn các nhà khoa học các nhà quản lý, các quý vị đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, thẳng thắn trao đổi những kết quả đạt được và những hạn chế tồn tại, nguyên nhận hạn chế tồn tại và đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về hội và bài học thực tiễn rút ra từ công tác quản lý nhà nước về hội từ các cấp từ trung ương đến địa phương với mục tiêu hoàn thiện quản lý nhà nước về hội đáp ứng các yêu cầu trong tình hình mới hiện nay. 
PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến - Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phát biểu khai mạc buổi hội thảo
Mở đầu phần tham luận PGS.TS. Nguyễn Minh Phương khái quát về thực trạng quản lý nhà nước về hội tại nước ta như: Thực trạng tổ chức, hoạt động của hội; thực trạng quản lý nhà nước về hội: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hội, tình hình quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của hội. Đồng thời PGS. TS. Nguyễn Minh Phương cũng nêu ra một số vấn đề đặt ra và định hướng hoàn thiện đối với hội ở Việt Nam hiện nay. 
Phát biểu tại buổi tọa đàm PGS.TS Nguyễn Hữu Dũng - Chủ tịch hiệp hội Nuôi biển Việt Nam góp ý: Thứ nhất về việc thành lập hội thì quản lý nhà nước chỉ dừng lại ở việc cho phép đăng ký chứ không cấp phép thành lập hội. Thứ hai, để quản lý các hoạt động của hội cũng như phòng chống các nhóm lợi ích, tiêu cực ở hội thì nhà nước phải sớm ban hành luật về hội để cho phép các cơ quan quản lý nhà nước có căn cứ để kiểm tra, giám sát các hoạt động của hội. Đặc biệt PGS.TS Nguyễn Hữu Dũng cúng nhấn mạnh cần phải bỏ hội đặc thù và sớm ban hành luật về hội tại Việt Nam
PGS.TS Nguyễn Hữu Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam
Đồng chí Vũ Thị Hiền - Hiệp hội các đô thị Việt Nam góp ý tại buổi tọa đàm, theo đồng chí cần nâng cao vai trò của quản lý nhà nước đối với các hội, hiệp hội sau khi đã được thành lập đặc biệt cần sớm ban hành luật về hội để các hội có căn cứ hoàn thiện cơ cấu tổ chức, điều lệ và hoạt động của mình. Cần nâng cao vai trò của quản lý nhà nước đối với hội khi có hoạt động liên kết với nước ngoài, hay các hội phi chính phủ nước ngoài đầu tư vào các hội tại Việt Nam.
Theo TS. Đỗ Hoài Nam - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cần nâng cao nhận thức của người dân về hiệp hội, quyền được thành lập hội và quyền được giám sát và phản biện xã hội, cần thiết kế luật để Hội trở thành một đối tác hữu dụng. Đồng chí góp ý: Điều chỉnh các hội có đăng ký pháp nhân, điều kiện thành lập hội không nên trùng lắp với các họi đã được thành lập, đặc biệt hoạt động của các hội chỉ dừng ở việc tham gia cung cấp các dịch vụ công chứ không nên tham gia vào các công việc hành chính công.
Theo ông Lưu Tiến Minh - Phó trưởng phòng Tổ chức Phi Chính phủ, Sở Nội vụ Hà Nội thì các hội ít có giao lưu, trao đổi học hỏi kinh nghiệm với nhau, ít có thói quen chấp hành quy phạm, pháp luật. Hay theo bà Quang Thị Ngọc Huyền thì quản lý nhà nước phải phù hợp với xu thế phát triển hiện nay làm sao vừa quản lý được các hội mà vẫn tạo điều kiện cho các hội phát triển. Theo TS. Dương Quang Tung đối với những hội yếu thế Nhà nước cần phải cấp kinh phí hoặc giao biên chế hoặc Nhà nước ký hợp đồng giao một phần kinh phí hỗ trợ.
Ngoài ra, cũng có nhưng ý kiến cho rằng cơ quan quản lý nhà nước đối với hội nên tạo ra một môi trường hoạt động lành mạnh, công bằng để các hội có điều kiện phát triển, những hội có nhu cầu kinh doanh thì cần có luật quy định về việc kinh doanh.v.v
Buổi hội thảo đã diễn ra tốt đẹp, kết thúc buổi hội thảo PGS.TS Nguyễn Bá Chiến tóm tắt những nội dung của buổi hội thảo là thống nhất nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều phương diện khác nhau vẫn chưa thống nhất để ra được dự thảo Luật về hội. PGS.TS đề nghị Viện Nghiên cứu và Phát triển tiếp nhận những ý kiến góp ý để có những đề xuất liên quan đến luật về hội. 
Tin & Ảnh: Xuân Diện
 
 

0 lượt đọc 13/07/2017