Tọa đàm Nghiệm thu đề tài cấp nhà nướcLễ kết nạp đảng viên mới Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ...Nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Quốc gia LỄ RA MẮT CÂU LẠC BỘ NGHIÊN CỨU KHOA... Nghiệm thu Dự án: “Điều tra cơ bản... Tọa đàm “Thực trạng và đề xuất giải...