Chương trình đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo của Trường Hành chính Quốc gia ENA (Cộng hòa Pháp)
 

Trường Hành chính Quốc gia ENA (Cộng hòa Pháp) được thành lập ngay sau Thế Chiến thứ II (1945) bởi sắc lệnh của Chính phủ lâm thời nước Cộng hoà Pháp, và sau đó là tướng De Gaulle. Đến năm 2002, ENA sáp nhập với Viện Quốc tế về Hành chính (IIAP - một trường dành cho cán bộ công chức từ nước ngoài), đánh dấu một bước tiến lớn ra thế giới về đào tạo, bồi dưỡng của ENA.

Hiện nay ENA có mối quan hệ hợp tác với hơn 120 trường đại học trên khắp thế giới. Hàng năm, ENA thu hút khoảng 3.000 sinh viên quốc tế theo học các chương trình dài hạn tại Trường. Tại Châu Á, ENA mở rộng hợp tác với Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam, …

Một số chương trình giảng dạy có uy tín, chất lượng của ENA hợp tác với Viện Nghiên cứu và Phát triển (INRAD) triển khai tại Việt Nam được chia thành các nhóm chương trình như: Quản lý hành chính công, Quản trị địa phương, Quản lý quốc tế và hội nhập, Khoa học chính trị, … chi tiết được thể hiện trong bảng dưới đây:

 

TT

Chương trình

Thời gian đào tạo

I

Quản lý hành chính công

 

1

Chính sách công: Từ hoạch định đến đánh giá

1 - 2 tuần

2

Giám sát sự thay đổi trong quản lý khu vực công

1 - 2 tuần

3

Quản lý nhân lực trong khu vực công

2 - 3 tuần

4

Quản lý tài chính trong khu vực công

2 - 3 tuần

5

Kiểm soát tài chính, kiểm toán và đánh giá chi tiêu trong khu vực công

4 tuần

6

Vai trò của Nhà nước trong quản lý kinh tế

1 - 2 tuần

7

Lãnh đạo Phụ nữ: Nguồn nhân lực và Lãnh đạo

2 tuần

8

Ngân sách Nhà nước: Chuẩn bị và Phân bổ

1 - 2 tuần

9

Đào tạo lãnh đạo trong khu vực công

1 - 2 tuần

10

Thuế, Hải quan và ngân sách khu vực công

1 -2 tuần

II

Quản lý quốc tế và hội nhập

 

1

Quản trị dự án và hợp tác quốc tế

3 - 4 tuần

2

Các vấn đề về ngoại giao

4 tuần

3

Đàm phán dự án quốc tế

1 - 2 tuần

4

Viện trợ và phát triển

1 - 2 tuần

5

Truyền thông và Quản trị dự án

1 - 2 tuần

III

Quản trị địa phương

 

1

Quản lý, phát triển khu vực và địa phương

2 - 3 tuần

2

Quản trị địa phương

2 - 3 tuần

3

Quản lý đô thị lớn

1 - 2 tuần

4

Chính quyền địa phương và phát triển kinh tế

1 - 2 tuần

5

Phát triển bền vững địa phương

1 - 2 tuần

IV

Khoa học chính trị

 

1

Chống tham nhũng

1 - 2 tuần

2

Bảo vệ quyền con người

1 - 2 tuần

V

Văn hóa - Xã hội

 

1

Quản lý văn hóa và bảo tồn di sản

2 tuần

2

Phát triển văn hóa gắn với phát triển kinh tế

1 - 2 tuần

3

Quản trị sự thay đổi

1 - 2 tuần

4

Dịch vụ công ích và phát triển xã hội

1 - 2 tuần

5

Chính phủ và mối quan hệ với người dân

2 tuần

 

Giảng viên

- Giảng viên là những chuyên gia, nhà quản lý đến từ Trường Hành chính Quốc gia ENA - Cộng hòa Pháp.

Ghi chú

- Phiên dịch, trợ giảng là chuyên gia của Viện Nghiên cứu và Phát triển đã có thời gian học tập và công tác tại Pháp.

- Khung chương trình được Hội đồng khoa học, các chuyên gia của ENA thiết kế theo nhu cầu đào tạo và đối tượng đào tạo, bồi dưỡng, thời gian đào tạo cụ thể của từng địa phương, từng ngành.

Chưa có nội dung...
VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN
Phòng Nghiên cứu Phát triển và Đào tạo
Điện thoại: 04.3 758 5067    

 
Chưa có nội dung...